Een afspraak maken

Je kan een afspraak maken via e-mail (lauren.maenen@gmail.com) of via telefoon (+32 472 46 40 59).

Het eerste gesprek zal de vorm aannemen van een intakegesprek. Er wordt gekeken naar moeilijkheden en hulpvraag zodat er samen gezocht kan worden naar een betekenisvol vervolg van de begeleiding. Gedurende de volgende afspraken zullen de doelstellingen meer geconcretiseerd worden zodat hier stap voor stap aan gewerkt kan worden.

Een intakegesprek/kennismakingsgesprek is niet bindend voor verdere hulpverlening. Belangrijk is dat je je veilig voelt in de relatie met je psycholoog.

De inhoud van de gesprekken vallen onder het beroepsgeheim, wat betekent dat er geen informatie met derden gedeeld mag worden zonder (schriftelijke) toestemming van de cliënt.

Tarief

Het tarief bedraagt €60 dat op het einde van de sessie contant of via payconiq betaald dient te worden. Een gesprek duurt gemiddeld 50 à 60 minuten.

Op dit ogenblik geldt er nog geen algemene regeling wat betreft de terugbetaling. Gezien elk ziekenfonds andere regels hanteert, verwijs ik je graag door naar je ziekenfonds om daar te informeren hoe het juist zit rond terugbetaling van psychologische begeleiding. Indien terugbetaling het geval is, ben ik uiteraard bereid om de nodige documenten in te vullen.

Een intelligentieonderzoek bij volwassenen (18+) kost 260 euro. Dit bestaat uit: afname test (2u), verwerking resultaten en opstellen van het verslag. Voor het feedbackgesprek betaal je bijkomend 60 euro. Indien je de originele scoreformulieren wilt, vraag ik 10 euro extra hiervoor.

De kostprijs voor een ASS-screening is afhankelijk van de tijd die je nodig hebt om de intelligentietest en bijhorende vragenlijsten af te ronden. Per uur wordt er €65 aangerekend. Hier komen nog de kosten van het verslag en feedbackgesprek bij.

De kostprijs voor een AD(H)D-onderzoek is afhankelijk van de tijd die je nodig hebt om de intelligentietest en bijhorende vragenlijsten af te ronden. Per uur wordt er €65 aangerekend. Hier komen nog de kosten van het verslag en feedbackgesprek bij.

Annuleren

Annuleren van afspraken dien je minimaal 24 uur op voorhand te doen door middel van telefoon of e-mail. Indien je niet komt opdagen zonder tijdig te annuleren, wordt alsnog het volledige bedrag van de afspraak aangerekend.